Rower :: Dolina Wielicka

Wycieczka rowerowa (rower górski lub szosowy) do Doliny Wielickej do schroniska Śląski Dom na wysokości 1670 m. npm jest najdłuższą i najbardziej wymagającą kondycyjnie wyprawą z domu „W Dolinie”.  Dystans 110 km  i przewyższenie sięgające 1000 m wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego. Na wycieczkę należy wybrać dzień w którym nie odbywa się targ w Nowym Targu (czwartek i sobota) ponieważ w te dni jest wzmożony, transgraniczny ruch samochodowy na drogach dojazdowych do Nowego Targu (również z terenu Słowacji). Śląski Dom w Dolinie Wielickiej jest najwyżej położonym punktem w całych Tatrach, który można osiągnąć na rowerze. Wysokość prawie 1700 m npm może nie zaimponuje zdobywcom na 2 kółkach alpejskich przełęczy ale może być dobrym treningiem przed większymi celami. Śląski Dom jest punktem wypadowym wspinaczki na Gerlach, którą można odbyć jedynie z przewodnikiem tatrzańskim. Część trasy wycieczki jest wytyczona po stronie słowackiej więc należy pamiętać o zabraniu dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Cześć I

DolinaWielicka1

 

Część II

DolinaWielicka2

 

Część III

DolinaWielicka3