Rower :: Duża Spiska Pętla

Duża Spiska Pętla jest długą, prawie 90 kilometrową wycieczką rowerową (rowery szosowe lub górskie) która okrąża pasmo Magury Spiskiej. Długa trasa z paroma wymagającymi podjazdami jest odpowiednia dla osób z dobrą kondycją. Część trasy jest wytyczona po stronie słowackiej więc należy pamiętać o zabraniu dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

DużaSpiskaPętla