Rower :: Magura Spiska

Wycieczka rowerowa „Magura Spiska” należy do najładniejszych w rejonie Tatr (a przez piszącego te słowa uznana za najładniejszą wycieczkę rowerową w rejonie Tatr).  Widok z Przełęczy nad Łapszanką może konkurować z panoramą Tatr z Głodówki.  Trasa jest dostępna zarówno dla rowerów górskich jak i szosowych. Zjazd z Łapszanki do Osturni jest dość stromy. Ułatwieniem jest nowa nawierzchnia asfaltowa poprowadzona od Łapszanki do Osturni (projekt unijny). Odcinek od Osturni  do Żdiaru (do drogi nr 67) jest wytyczony drogą asfaltową poprowadzoną przez piękne uroczyska Magury Spiskiej.  Część trasy jest wytyczona po stronie słowackiej więc należy pamiętać o zabraniu dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Długość wycieczki ok. 35 km. Ruch samochodowy jedynie na drogach 960, 49 oraz 67 do zjazdu na Osturnię (zwłaszcza w dni targowe w Nowym Targu). Na pozostałych odcinkach sporadyczny. Zamiast obwodnicy Jurgowa sugerowany jest przejazd przez wieś z uwagi na mniejszy ruch samochodowy.

MaguraSpiska

Podjazd z Osturni do Żdiaru (do drogi nr 67). 8 km pustkowia.

Zjazd z Łapszanki do Osturni

Widok na Osturnię

Odcinek Łapszanka – Osturnia

Odcinek Łapszanka – Osturnia