Słowniczek

A

abo – albo
ancykryst – łajdak, drań

parzenicaB

ba – ale, tylko
baba – żona,kobieta
barz, barzo – bardzo
bestyja – nicpoń
bez – bez,przez
bocyć – pamiętać
borówki – czarne jagody
bośkać – całować
bruśić – ostrzyć
brzyćki – brzydki
brzyzek – stok pagórka
bystry – stromy

C

ceper – nie góral
chłop – mąż,mężczyzna
ciapara – ciamajda
chyboj – chodź
chonym – szybko
corny – czarny
cucha – rodzaj kurtki góralskiej
czupek – naczynie

D

delikutaśny – delikatny
diask – diabeł
dlo – dla

dlotego – dlatego
doktór – lekarz
doś nie – nawet nie
doś tak – nienajgorzej
duć – wiać
dutki – pieniądze
dyć – przecież
dysc – deszcz
dzisiok – dzisiaj
dziywka – dziewczyna

F

fcieć – chcieć
flaska – butelka
frajerka – kochanka, ukochana
fryśko – szybko
furt – ciągle

G

głuptok – głupiec
gonić – biegać
gorzć – garść
grzoć- grzać
grapa – pagórek
grule – ziemniaki
grzych – grzech

H

hań – tam
haw – tu
het – gdzieś daleko
hipnąć – skoczyć
hruby – gruby, ważny, dostojny
hybać – skakać, biec
hyr – sława, wieść, honor
hyrny – sławny, dumny

I

inksy – inny
ino – tylko

J

jakosi – jakaś;  jakoś
janioł – anioł
jaz, jaze – aż
juzyna – podwieczorek

K

ka – gdzie
kapke, kapecke – trochęDSC02096
kasi, kasik – gdzieś
kazanica – ambona
kcieć – chcieć
kie – kiedy
kieby – gdyby
kiecka – sukienka
kiejby – jakby
kielo – ile
kiesi, kiesik – kiedyś
kolyba – szałas
kosar – zagroda dla owiec
kotlik – kociołek
kruca!, krucafuks!, krucazeks! – przekleństwo
krzesno, krzesny – chrzestna, chrzestny;
ku – do
kufa – gęba, twarz
kurniawa – zawierucha
kwila – chwila
kwolić – chwalić
kwoła – chwała

L

letki – lekki
lizoń – lizus

Ł

łokrynglica – skała otoczak
łoter – łotr

M

markocić sie – martwić się
mlyko – mleko
młaka – podmokła łąka

N

namieniać – zmieniać się na
nazod – z powrotem
nieka, niekany – gdzie nie gdzie
niekze ta – a niech tam, niech już tak będzie
niepilok – obcy
nika, nikany – nigdzie
nima, nimo – nie ma
noleźć – znaleźć
norymnica – nawałnica
norymny – gwałtowny
nuk – wnętrze
nukać – namawiać, zachęcać, nagabywać
w nuku – wewnątrz
do nuka- do środka (zaźreć do nuka, wrazić cosi do nuka – wsadzić do środka)

O

obleśniok – ktoś odrażający
obyrtać – kręcić, zawracać
okowita – wódka
ostomiły – miły, drogi
odzioć sie – ubrać się
obuć sie – założyć buty

P

pedzieć – powiedzieć
perć, pyrć – wąska ścieżka górska
pikny, piykny – piękny
po drobnemu – ze szczegółami
polowac – myśliwy
powróz – lina
pośledni – ostatni
pozirać – patrzeć
pozior – 1. spojrzenie, wzrok; 2. uwaga
dać (se) pozior – uważać
prociwiać sie – sprzeciwiać się
prowdziwek – borowik prawdziwy
przątanie – sprzątanie
pobiyrać sie – brać się, zbierać się
przetok – przetak, rodzaj sita
przybocyć – przypomnieć
przynapity – pijany
psio mać – rodzaj przekleństwa
pytać – pytać, prosić, zapraszać

R

redykołka – mały oscypek
roki (liczba mnoga) – lata
robić na despet – robić na złość
roz – raz
ryktować – robić, szykować

S

sarpacka – bijatyka
se – sobie
serdok, serdocek – kamizelka
skuceć – jęczeć, piszczeć
słuchanica – konfesjonał
smrek – świerk
spyrka – słonina
straśnie – strasznie
stryk – stryjek
sulać – obracać coś w rękach, miąć, ugniatać, miętolić coś
suć – sypać
swok – mąż ciotki
syćka – wszyscy
syćko – wszystko
śleboda – wolność
śmierzć – śmierć
smolec – smalec
śpas – dowcip, żart
śpasować – żartować
śtyry – cztery
styrmać sie – wspinać się, wdrapywać się
śwarna – ładna

T

tamok – tam
telo – tyle
teroz – teraz
trza – trzeba
turbować sie – martwić się
tłusty – gruby
tutok – tu
tyz – też
tyźnie – tygodnie

U

ujek – wujek
ujno – żona wujka
ukwalować – radzić, uchwalać
upłaz – równy teren
uchylić sie – przesunąć się, ustąpić miejsce, zejść komuś z drogi
w uciekaca! – w nogi!

W

wartko – szybko
watra – ognisko
wcora – wczoraj
wiater – wiatr
wiyrch – szczyt
witacka – powitanie
wołek – wałek
worce – warto
wse – zawsze
wsędy – wszędzie
wte – wtedy
wykidać – wyrzucić
wyonacyć – oszukać, zmienić
wysuć – wysypać

Z

zabocyć – zapomnieć
zabyrdać – zamieszać
ziebro – żebro
ziem – ziemia
zopaska – fartuch kuchenny
zygor – zegar
zyntyca – żętyca
zywina – zwierzyna, zwierzęta
zywobycie – życie, żywot